Keiko

Kdo má zájem o japonskou lukostřelbu – kyudo,

  • musí počítat s tím, že zpočátku vám bude keiko – trénink, studium či jak tomu chcete říkat, připadat velice triviální až otravný. Není divu, dvě hodiny dokolečka šoupat nohama není nic zábavného. Ale podle toho, jak se k tomu postavíte se dá poznat, jestli se pro vás kyudo hodí. Kyudo je o neustálém opakování osmi základních pohybů a je jedno, zda začátečník opakuje pouhé dva kroky (levou a pravou nohou) nebo pokročilý osm pohybů, během nichž vylétne šíp. Měli byste počítat s asi dvěma měsíci, kdy se budete na luk a pokročilejší studenty pouze dívat. Zpočátku budete trénovat způsob chůze, základní pohyby – “šahóhassetsu” ale třeba i klanění a sedání. V této fázi je kyudo především o sebekázni a řízení se pokyny pokročilejších. Je to ale zcela nezbytný úvod, bez kterého provozovat japonskou lukostřelbu nemá smysl. V tradičnějších dódžech v Japonsku toto období trvá až rok.
  • měl by počítat se vstupní investicí. Pro začátečníky máme určitý počet pomůcek určených k půjčování, ale vzhledem k tomu, že naše možnosti nejsou neomezené, bude lepší, když si co nejdříve pořídíte alespoň rukavici “kake“, bez které se kyudo provozovat nedá a je šita přesně na velikost a tvar ruky. Tato rukavice vám může vydržet dost dlouho, takže se nejedná o krátkdobou investici. Rukavice stojí cca 8000 Kč (včetně DPH) a objednáváme ji z Japonska. Již pevně rozhodnutí a do jisté míry poučení studenti si kvůli možnosti trénování i mimo kurzy pořizují luk – pro začátek co nejlehčí, aby vládli oni lukem a ne luk jimi. Po dostatečném natrénování základní formy následuje zakoupení luku silnějšího. Lehčí luk je možné si koupit od starších kolegů za cca 5000 Kč. Pokročilejší si kupují luk vlastní, opět nabízíme dodávku přímo z Japonska. Luk (10 kg) vyjde celkem i s dovozem do Čech na cca 14000 Kč (včetně DPH). Poslední nezbytnou pomůckou jsou šípy – jeden pro trénink u makiwary (cca 500 Kč), alespoň 4 pro běžný terč (1200 Kč/ks včetně DPH). Posléze nastoupí i potřeba tradičního cvičebního oblečení.
  • měl by se smířit s tím, že se během setkání nedostane do nějakého meditativního stavu. Kyudo samozřejmě je meditace, říká se mu právem zen ve stoje, ale! Meditovat lze teprve poté, co vaše tělo dokáže zcela automaticky zopakovat sérii “šahóhassecu”. Potom teprve je možné zcela vypnout mozek a dostat se do meditativního stavu. Řečeno jednoduše – kyudo není meditace, kyudo po nějaké době zprostředkuje meditativní stav. Vychází, alespoň jak já ho chápu, z premisy, že ve stavu oproštění mysli se nacházejí zvířata, která se řídí svými pudy. Stejně tak kyudo vytváří jakési střelecké pudy, které tělo provádí zcela automaticky a tím umožňuje mysli, aby se odpoutala od těla. Příměrů může být hodně, ještě bych přidal jednu ze svých interpretací meditativního účinku kyudo: podobně jako by se dobré činy měly vykonávat mimoděk, bez jakéhokoli záměru, člověk by se měl do meditativního stavu dostat mimoděk, nikoli na základě nějaké cílevědomé snahy. Cílevědomé snažení o oproštění mysli podle mne způsobuje lpění, které je základní překážkou dosažení kýženého stavu.
  • může počítat s tím, že i kdyby se mu nepodařilo dosáhnout nirvány, naučí se pěknému držení těla, sebekázni, trpělivosti a dostane se do prostředí lidí, kteří tyto hodnoty uznávají a vzájemně se ve snaze o dosažení dokonalosti (nejen výstřelu) nezištně podporují.

Keiko v Praze

Pravidelně se scházíme:

  • Velká galerie Tyršova domu, Újezd 450, Praha 1
  • úterý 17:00 – 20:00
  • Cena je dána cenou tělocvičny, vybíráme 250 Kč na měsíc za jednoho účastníka.

Momentálně řešíme: